Menu Zamknij

Polityka prywatności

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności w Unii Europejskiej, jakie wprowadza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”, GDPR”) wskazujemy cele i zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane?

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego przetwarzane są przez Agroturystykę Polesie – Anna i Grzegorz Gołoś z siedzibą: Babsk 29B, 22-234 Urszulin, dalej zwaną „Administrator”.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane przekazane za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego przetwarzane są przez Administratora w celu obsługi rezerwacji pobytu w Agroturystyce Polesie.

Komu udostępniane są Państwa dane?

Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe Gości  są przechowywane i przetwarzane od momentu założenia rezerwacji do 60 dni od zakończenia pobytu, natomiast dane osobowe osób prowadzących z nami korespondencję do chwili żądania usunięcia danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

Jakie mają Państwo prawa?

W każdej chwili mogą Państwo między innymi otrzymać informację o zasadach, na jakich przetwarzamy Państwa dane oraz w jakim zakresie to robimy. Mogą Państwo także zażądać sprostowania podanych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo ją wycofać. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, mogą się Państwo sprzeciwić takiemu przetwarzaniu.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

Korespondencyjnie: Agroturystyka Polesie, Babsk 29B, 22-234 Urszulin e-mail: agroturystyka@polesie.info

Jak mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych?

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych przez Agroturystykę Polesie zapraszamy do kontaktu. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (d. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, O0-193 Warszawa